Bildiri sahiplerinin aşağıda belirtilen bölümleri kapsayacak şekilde hazırlayacakları genişletilmiş özetleri 21.06. 2024 tarihine kadar göndermeleri gereklidir:

  1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
  2. Giriş,çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
  3. Metodoloji,araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş yöntemin detayını içermelidir.
  4. Bulgular, deneysel çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını içermelidir.
  5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
  6. Kaynakça.

Söz konusu bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil). Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri şablonu ve gönderimi için www.modav.org.tr adresinden ilgili linki tıklamanız gereklidir.

Bildiri özetleri kitabı konferans öncesinde basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca Konferans sonrasında, bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nin hızlı değerlendirme sürecine dâhil etme şansına sahip olabilecekleri gibi tam metin bildiriler konferans özel sayısı olarak basılabilecektir.

Diğer yandan belirtilen sürede gönderilen ve ana tema ile doğrudan ilgili tam metin İngilizce dilinde hazırlanan bildiriler jüri değerlendirilmesine tabi tutulacak ve en yüksek puanı alan bildiri, MÖDAV Kurucu Mütevelli Üyemiz merhum Prof. Dr. Erhan Kotar’a ithaf edilen ‘En İyi Bildiri Ödülü’ ile takdir edilecektir.