Aşağıdaki linkten MODAVica 2019 Bildiri Kitabına ulaşabilirsiniz.

 

http://www.modav.org.tr/images/pdfler/Modavica2019bildiri.pdf