25 Kasım 2021 Perşembe günü 9.50 - 16.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Doktora Kolokyumunda, seçilmiş 6 tez çalışması tartışmaya açılacak olup bu bağlamda aşağıdaki koşullara uygun başvurular değerlendirmeye alınacaktır. (Detaylı bilgi için bkz: www.modav.org.tr)

 • Tez önerisi Doktora Tez İzleme Komitesi tarafından kabul edilmiş olmalıdır.
 • Doktora tezinin teorik kısmı tamamlanmış ve ampirik kısma geçilmiş olmalıdır.
 • Başvuruda tezin genişletilmiş en az 3 sayfa özeti elektronik ortamda gönderilmelidir. (Yazım kuralları için bakınız MÖDAV Bilim Dünyası Dergisi)
 • Başvurulara Özgeçmiş Eklenmelidir.
 • Başvuru için gerekli belgelerin  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2021

 

Moderatör:

 • Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Değerlendiriciler

MODAVICA 2021 Bilim Kurulu

Kolokyum Koordinatörleri:

 • Dr. Ganite KURT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Dr. Ümmühan ASLAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Dr. Erkut Düzakın, Çukurova Üniversitesi
 • Doç. Dr. Alpagut Yavuz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Doktora Kolokyumu Proramı İçin Tıklayınız