Yönetim Kurulu, başkan ve yardımcısı ile birlikte 7 üyeden oluşur ve 2 de yedek üye bulunur.

27 Mart 2021 tarihinde  MÖDAV mütevelli heyet  ve üyeler kurulu çevrim içi ve ASMMMO 'sında katılım suretiyle  yapılan toplantıda oybirliği ile yeni yönetim görevi devr almıştır.

 
 

Üyenin Adı

Görevi

 

Prof. Dr. Nuran CÖMERT

Başkan 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu

Başkan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Ummühan Arslan

Genel Sekreter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Doç. Dr. Hümeyra Adıgüzel

Sayman

 

Prof. Dr. Beyhan Marşap

Üye

 

Prof. Dr. Ganite Kurt 

Üye

 
Prof.Dr. Kadir Gürdal Üye  

 

 

 

                                            

Yedek Üyeler

 Prof.Dr. Ercan Bayazıtlı 

 Prof. Dr.Saime Önce