“COVID 19’un İşletmeler Üzerindeki Finansal Etkilerinin Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Yönetilmesi” ana temalı olarak çıkacak 2022 Yılı Özel Sayımızda aşağıda belirtilen konularda uygulamaya dönük olarak eserlerinizi yayınlamak üzere davet ediyoruz...

 

COVID 19’un işletmeler üzerindeki finansal etkilerinin muhasebe ve finansal raporlama standartları kapsamında etkilerinin yönetilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, MÖDAV olarak özel bir sayımızın yayınlanması hedeflenmektedir. COVID 19 döneminde işletmeler, finansal riskler ve bununla bağlantılı olarak likidite riski ile karşı karşıya kalmaktadır.  Bu süreç, işletmelerin kurumsal yeniden yapılanmasının gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Buradan hareketle; Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi olarak finansal tablolarda riske duyarlı kalemlerin belirlenerek risklerin ölçülmesi, tahmin edilmesi ve modellenmesine yönelik yeni yöntem, yaklaşım ve teknikleri uygulayarak literatüre katkılarınızı bekliyoruz. Bu özel sayıda aynı zamanda kurumsal yeniden yapılanma kapsamında eserler de yer alabilir. Böylece, ileriye yönelik olarak işletmelere ve tüm paydaşlarına önemli bir iyi uygulama örneği sunacaktır.

Önemli Tarihler:

Tam metinlerin iletilmesi

 31 Ocak 2022

Yayın hakem değerlendirme süreci ve düzeltmeler

Şubat - Nisan 2022

Yayınlanma

Haziran 2022

 Bu konuda ilave sorularınız olursa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.